Lưu trữ thẻ: Shark Tank và Tinh Bột Kháng

[VTV] Sản phẩm “vì sức khỏe và tuổi thọ của người Việt” được Shark Hưng lẫn Shark Liên hào hứng tranh giành

Nguyễn Tuấn Dương – CEO của Công ty Chăm sóc sức khỏe Đường ruột đến...