Tinh bột kháng tự nhiên Dr. Ruột

    195.000 đ/hộp 6 gói 80gram

    Tinh bột kháng tự nhiên Dr. Ruột – 100% thành phần tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

    Trong 100 g sản phẩm bao gồm các thành phần: Tinh bột kháng (11,1%), Carbohydrate (65,09%), Xơ thô (0,54%), Xơ hòa tan (2,11%), Protein (26,64%), Lipit (0,88%) và các vi chất khác. Đồng thời cung cấp 374,84 kCal năng lượng.