Lưu trữ thẻ: tinh bột kháng là gì

Tinh bột kháng là gì? Vì sao tinh bột kháng lại quan trọng với sức khỏe đường ruột?

Tinh bột kháng không tiêu hoá được qua ruột non và nó có đặc tính...