Startup làm tinh bột kháng, khách hàng mục tiêu là người táo bón, được Shark Hưng và Shark Liên rót vốn 4 tỷ đồng

Screenshot 2024-02-24 093828

Nhà sáng lập mang đến các sản phẩm tinh bột kháng tự nhiên với giá trung bình 200.000 đồng, giúp giải quyết từ gốc phần lớn các vấn đề sức khỏe của người dân Việt. Startup hướng tới 30 triệu người Việt Nam đang bị táo bón, 20 triệu người bị các bệnh về đại tràng, 9 triệu người đang bị tiểu đường và tiền tiểu đường tuýp II, 25 triệu người có nguy cơ huyết áp thừa cân béo phì.

Cùng tìm hiểu thêm về bài viết tại:

https://cafebiz.vn/startup-lam-tinh-bot-khang-khach-hang-muc-tieu-la-nguoi-tao-bon-duoc-shark-hung-va-shark-lien-rot-von-4-ty-dong-20220627070656985.chn?fbclid=IwAR1DlaZvduiwgHPiXmZRZHm7YODb57-2ar-i32ypaMN0tPkk3hGybp9x8TM

Sản phẩm bán chạy